JIJ ZEGT..

[NL] Het verhaal achter ‘ Jij Zegt’ is gekoppeld aan het nummer ‘You Say’ van Lauren Daigle. Deze werd overal groen en geel gedraaid precies in de periode dat ik net begon met het opnemen en uitbrengen van mijn muziek. Ik heb altijd enorm van muziek gehouden en dit voelde als HET moment om te doen, ik zou en moest het proberen. Ik heb liever dat ik het probeer en dan maar keihard faal dan dat ik het helemaal nooit heb geprobeerd. Nu zul je vast denken ‘wow, dat moet vast een bemoediging voor je zijn om zo een nummer voortdurend te luisteren in die spannende periode’, nou, nee.. Juist het tegenovergestelde. De moed zakte me keer op keer in de schoenen als ik het nummer hoorde draaien. Ik kon de Hema niet inwandelen en ik hoorde het alweer galmen ‘you say I am loved…’

Het punt was dat elke keer als ik dit hoorde, ik last had van stemmen in mijn hoofd die mij voortdurend vertelden dat ik niet genoeg was.. Hoe ironisch is dat? Ik heb enorm moeten leren om juist dit tegen te gaan. Ik wilde stoppen met mezelf vergelijken en het als een competitie zien. Kunst, Muziek, het is geen competitie het is een passie. Het stomme is dat ik me ergens aan wilde afmeten om te zien of ik goed genoeg was of het wel goed genoeg deed, een stuk controle ofzo. Maar jezelf vergelijken eindigt altijd in een leegte. Ik ga hier niet lopen beweren dat ik daar dus totaal geen last meer van heb, want dat zou niet waar zijn, maar ik ben me er wel enorm bewust van en wil het echt niet.

Ondanks dat ‘You Say’ duidelijk over God gaat heb ik gekozen om in mijn vertaling niet ‘U’ maar ‘Jij’ te gebruiken. God is voor mij zo dichtbij, zo persoonlijk, gewoon echt liefde en intiem dat ‘U’ te afstandelijk is voor wat dit lied eigenlijk met mij deed. Als je wil moet je de historie van de Nederlandse taal eens opzoeken, het is heel interessant om te ontdekken dat het woordje ‘U’ nog niet eens zolang bestaat en dat in de oorsprong wij in het Nederlands iedereen aanspraken met ‘Du’ en later met ‘Gij’. U was een vorm dat de elite aannam omdat ze uitzondering wilde en sommige gelovigen wilde daarin God ook dan maar ‘U’ noemen. Heel interessant stukje historie. Ik ben zelf opgegroeid met het Fries, dus als ik mijn ouders aanspreek is dat ‘heit wil heit ook wat koffie’ (o.i.d). Het kan maar zo dat je in een zin wel een aantal keer ‘heit’ zegt. In het Fries praat je op die manier richting iedereen die ouder is en waar je een band mee hebt, je zegt alleen ‘u’ tegen mensen die je niet zo goed kent. Ik zei het per ongeluk wel eens tegen een van mijn tantes die vervolgens reageerde met een verontwaardigde ‘pardon?!’ haha. In mijn bidden is dit niet veel anders, dat is ook in het Fries en is daarom heel anders dan als ik in het Nederlands zou bidden. Lang verhaal kort; ik wil hier niet beweren dat we elke ‘U’ moeten veranderen in een ‘jij’, ik wilde enkel en alleen de intimiteit en het persoonlijke aspect wat ik voelde bij dit nummer benadrukken. In het Nederlands heb je namelijk geen intieme relatie met een ‘U’, je zegt niet tegen je vriend of vriendin, je man of je vrouw ‘U’. Die liefde en die intimiteit word enkel en alleen beschreven door gebruik van het woordje ‘Jij’. Zo simpel is het.

[ENG] The story behind ‘Jij Zegt’ is linked to the song ‘You Say’ by Lauren Daigle. This song was quite often on the radio when I just started recording and releasing my music for the first time. I have always loved music and this felt like THE moment to do something with it. I just had to try, I’d rather try and fail hard than to never have tried it at all. Now you might think; ‘wow, that must have been such an encouragement for you to constantly listen to such a song during that time’, well, no, not exactly .. Quite the opposite if I’m being honest. Everytime when I heard that song I fellt all courage leave my body. I couldn’t walk into a store without hearing ‘you say I am loved …’

My point is that every time I heard this song, I got voices in my head saying I wasn’t enough.. How ironic is that? I had to learn to overcome this. I wanted to stop comparing myself to others. Art, music, it is not a competition it is a passion. The stupid thing is, I wanted to be able to measure myself against something to control whether I was doing okay enough or not, but comparing yourself always leaves you with an empty feeling. I’m not going to pretend that it doesn’t bother me at all now, because that just wouldn’t be true, but I’m very aware of it.

Although the song ‘You Say’ is clearly about God, I chose not to use ‘U’ but ‘Jij’ in my translation. I wanted to translate this song into what it means to me, God is so close to me and so personal, a true love and an intimacy, the word ‘U’ just wouldn’t do justice beacuse it insinuates a distance between two people. If you want you should look up the history of the Dutch language, it is very interesting to discover that the word ‘U’ has not even existed that long and that in the origin we addressed everyone in Dutch with ‘Du’ and lateron with ‘Thou’. The ‘U’ was a form that the elite created to set them apart from the ‘normal’ citizens. It is a very interesting piece of history that also explains some of the translations of the bible. I myself grew up with the Frisian language, so when I approach my parents it is like ‘heit does heit want some coffee … ‘. It could happen that you’d say ‘Heit'(dad) about ten times in a sentence. In Frisian you don’t say ‘u’ to people you have a connection with, it is more a polite word you use to address strangers. I accidentally said it to one of my aunts one day, who responded with an indignant “excuse me ?!” haha. This isn’t any different to me in my prayers, I also pray in Frisian, which is very different from Dutch. Anyway, long story short, I’m not here claiming we should say ‘Jij’ instead of ‘U’, I just wanted to emphasize the intimacy that i felt with this song. In Dutch you do not have an intimate relationship with a ‘U’, you do not say ‘U’ to your boyfriend or girlfriend, husband or wife, so that love and that intimacy is only described by the use of the word ‘Jij’. It’s as simple as that.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: