FIND ME

NEDERLANDS. Ik schreef Find Me toen ik door een behoorlijke pittige en eenzame fase ging in mijn leven. Ik voelde me depressief, ik had het gevoel gefaald te hebben op elke mogelijke manier en eerlijk gezegd kon ik de mooie kant van leven steeds minder zien. Ik dacht er vaak over na om gewoon uit het leven te stappen. Op een avond tijdens een vrouwenconferentie hoorde ik een mevrouw spreken over hoe God alles neer zou leggen om mij te vinden. Dat geen plek te ver of te donker zou zijn. Net zoals Jezus vertelde in de gelijkenis van de goede herder. Toch voelde het alsof dat voor mij te laat was en niet mogelijk meer. Ik kwam thuis en de gedachte liet mij niet los. Als een soort van reactie op wat ik hoorde die avond ben ik gaan schrijven. Het werd een soort van schreeuw naar God toe om mij te komen zoeken want ik had het nodig om gevonden te worden. Ondanks dat Hij me nooit ook maar uit Zijn zicht heeft gelaten, vond Hij mij. Ik had dat nodig. Ik had het ook nodig om mezelf te vinden, dat is nog steeds een weg die ik bewandel. Gelukkig laat Hij me dat niet alleen doen.

ENGLISH. I wrote Find Me when I was in a quite  dark and lonely phase of my life. I felt like I had failed in every possible way, I was feeling depressed and honestly I couldn’t see the beauty in life anymore. I often thought about taking my own life. At one night, during a women conference, I heard a lady speak about God and how He would lay down everything to find us, that no place would be too dark or too far away for Him to find us, like Jesus explained in the parabel of the good shepherd. I knew in my heart that this was true but it just felt like I was too far gone.. I remember coming home, and i just couldn’t let go of this thought. As a way of responding to what I heard that night, I wrote this song as a cry out to God to come and find me..  Even though He never left my side, He found me anyway. I needed that. I needed to find myself also. That’s still a journey that I’m on. Thankfully He never leaves my side.

%d bloggers liken dit: